Τι είναι ο καρκίνος του μαστού; Ποια τα συμπτώματα και ποια η θεραπεία του;

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου του γυναικείου πληθυσμού στις χώρες του Δυτικού κόσμου, προσβάλλοντας 1 στις 10 γυναίκες. Η συχνότητά του έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία εικοσαετία και εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες 45-55 ετών. Προδιαθεσικοί παράγοντες της νόσου είναι η πρώιμη εμμηναρχή, η καθυστερημένη εμμηνόπαυση, το θετικό οικογενειακό ιστορικό, η ατεκνία, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής άσκησης και η παρουσία των γονιδιακών μεταλλάξεων BRCA1 και BRCA2. Ιστολογικά ταξινομείται σε πορογενή και λοβιακό και διακρίνεται περαιτέρω σε μη διηθητικές και διηθητικές μορφές.Η διάγνωσή του γίνεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση, ενώ ακολουθούν οι απεικονιστικές εξετάσεις (υπερηχογράφημα μαστών, ψηφιακή μαστογραφία, μαγνητική τομογραφία μαστών) και επεμβατικές (FNA,ταχεία βιοψία διεγχειρητικά).

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις: χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και χειρουργική θεραπεία, όπου ανάλογα με το στάδιο και την μορφή διενεργείται εκτομή του όγκου και αφαίρεση του “φρουρού” λεμφαδένα, τεταρτεκτομή ή μερική μαστεκτομή με μερικό λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης, ριζική μαστεκτομή με ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης ή τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή. Η ύπαρξη των ανωτέρω σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων, σε συνδυασμό με την χειρουργική θεραπεία, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε θεαματικά αποτελέσματα, όσον αφορά την πρόγνωση και την επιβίωση ασθενών με καρκίνο του μαστού.

Πρόσφατα άρθρα