Κήλη και αποκατάσταση

Εκτός από την εξωτερική παραμόρφωση (αισθητικοί λόγοι), η Κήλη προκαλεί επίσης αίσθημα βάρους ή και άλγος προοδευτικά στον ασθενή και προς αποφυγή περίσφιξής τους και δημιουργίας ειλεού, θα πρέπει να αποκαθίστανται πριν ή μόλις αρχίσουν να αναπτύσσουν συμπτώματα καθώς η εξέλιξη μιας κήλης είναι πάντα και μόνο αυξητική όσον αφορά το μέγεθος και την συμπτωματολογία της. Δεν υπάρχει συντηρητική θεραπεία παρά μόνον χειρουργική αποκατάσταση και αφορά τη χρήση πλέγματος ή μη (ανάλογα με την ηλικία του ασθενή και την μορφολογία της κήλης) για την σύγκλειση του κηλικού χάσματος. Όσον αφορά την πλαστική τους αποκατάσταση, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανοικτά με την κλασσική μέθοδο της Γενικής Χειρουργικής και λαπαροσκοπικά με την σύγχρονη μέθοδο της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι λαπαροσκοπικά χρησιμοποιείται πάντα πλέγμα για την αποκατάσταση του κηλικού χάσματος. Η διάρκεια παραμονής στο Νοσοκομείο είναι 24 ώρες και σε μικρές κήλες (ομφαλοκήλες) είναι δυνατόν ο ασθενής να εξέλθει λίγες ώρες μετά την επέμβαση (αυθημερόν).

Πρόσφατα άρθρα