Προτού γίνει αναφορά στον ορισμό των κηλών, τα είδη τους και τους ποικίλους τρόπους αποκατάστασής τους, να σημειωθεί ότι σκοπός αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι η καταγραφή λεπτομερειών σχετικά με τις κήλες και η περιγραφή των βημάτων που ακολουθούνται όσον αφορά στην πλαστική αποκατάστασή τους, κουράζοντας τον επισκέπτη – αναγνώστη με δυσνόητες χειρουργικές έννοιες, αλλά μια γρήγορη και κατανοητή ενημέρωση – προσέγγιση, αφού οι κήλες αποτελούν μια από τις συνηθέστερες παθήσεις της Γενικής Χειρουργικής. Με τον όρο “κήλη” εννοούμε κάθε πρόπτωση και προβολή ενδοκοιλιακού σπλάχνου ή μέρος αυτού, μέσω ενός φυσιολογικού ή παθολογικού στομίου. Δημιουργούνται με την πάροδο των ετών (λόγω ελαττωμένης σύνθεσης κολλαγόνου – εξασθένηση των ιστών), λόγω χρόνιων καταστάσεων που αυξάνουν την πίεση στην κοιλιά, όπως η παχυσαρκία, ο βήχας, η δυσκοιλιότητα, οι πολλαπλές κυήσεις, η βαρεία χειρωνακτική εργασία και λόγω προηγούμενων επεμβάσεων στην κοιλιά. Ανάλογα με την κλινική τους εικόνα διακρίνονται σε:

  • Απλή ή ανατασσόμενη κήλη: είναι η κήλη που το περιεχόμενό της αυτόματα (μετά την κατάκλιση) ή κατόπιν εξωτερικών χειρισμών από τον ασθενή, επιστρέφει εντός της κοιλιάς.
  • Μη ανατασσόμενη κήλη: είναι η κήλη της οποίας το περιεχόμενο προβάλει μονίμως και παρά τους εξωτερικούς χειρισμούς από τον ασθενή, δεν επανέρχεται στην κοιλιά, είτε λόγω σχηματισμού συμφύσεων του περιεχομένου της κήλης με τα τοιχώματα είτε λόγω ευμεγέθους περιεχομένου που προβάλει από στενό αυχένα. Οι μη ανατασσόμενες κήλες περισφίγγονται ευκολότερα και χρήζουν άμεσης χειρουργικής αποκατάστασης.
  • Αποφραγμένη κήλη: είναι η κήλη που περιέχει εντερική έλικα της οποίας ο αυλός έχει πλήρως αποφραχθεί χωρίς ακόμα να έχει νεκρωθεί, προκαλώντας σημεία και συμπτώματα εντερικής απόφραξης (ειλεός).
  • Περισφιγμένη κήλη: είναι η μη ανατασσόμενη κήλη της οποίας η αιμάτωση του περιεχομένου της παρεμποδίζεται με αποτέλεσμα εντός 5 – 6 ωρών να επέλθει νέκρωση του περιεχομένου (γάγγραινα). Για τον λόγο αυτό οι περισφιγμένες κήλες απαιτούν επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση.
  • Φλεγμαίνουσα κήλη: είναι η κήλη της οποίας το περιεχόμενο (σκωληκοειδής απόφυση, σάλπιγγα) φλεγμαίνει και εμφανίζει όλα τα τυπικά σημεία της φλεγμονής.

Οι συνηθέστερες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, ανάλογα με το σημείο που προβάλουν, διακρίνονται σε βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες, επιγαστρικές κήλες, μηροκήλες, κήλες της γραμμής του Spiegel και σε κοιλιοκήλες ή μετεγχειρητικές κήλες.

Πρόσφατα άρθρα