Οι λόγοι χειρουργικής εξαίρεσης των δερματικών παθήσεων μπορεί να είναι καθαρά αισθητικοί (σπίλοι, κύστες, αιμαγγειώματα, χηλοειδή, δύσμορφες ουλές, λιπώματα, κλπ) ή απόλυτα ιατρικοί (δερματικές κακοήθειες, μελάνωμα, σάρκωμα, κατακλίσεις, κλπ). Η χειρουργική αντιμετώπιση των ανωτέρω παθήσεων βασίζεται σε δύο αρχές-στάδια: στην εκτομή και την επανόρθωση. Η εκτομή ακολουθείται πάντοτε από ιστολογική εξέταση, της οποίας η Ιστολογική Έκθεση δίδεται από το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Παν/μίου Αθηνών. Όσον αφορά την επανόρθωση, η απλή συρραφή του χειρουργικού τραύματος κατά στρώματα αποτελεί την μέθοδο εκλογής. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, λόγω της ελαστικότητας του δέρματος, επιλέγονται οι κατάλληλες τεχνικές Πλαστικής Χειρουργικής ή χρησιμοποιούνται δερματικά μοσχεύματα μερικού ή ολικού πάχους, ανάλογα με τον τύπο της βλάβης, της θέσης και έκτασης του ελλείμματος.

Πρόσφατα άρθρα