Παθήσεις2022-05-16T15:44:37+03:00

Αιμμοροΐδες

Οι αιμορροΐδες αποτελούν μια από τις συχνότερες παθήσεις του πρωκτού, γίνονται συχνότερες με την πάροδο της ηλικίας και προσβάλλουν εξίσου και τα δύο φύλα. Διακρίνονται σε εσωτερικές, προερχόμενες από το έσω αιμορροϊδικό πλέγμα (προβάλλουν άνωθεν

Δερματολογικές παθήσεις

Δερματολογικές Παθήσεις; Ποιες είναι; Το δέρμα αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος και εκτός από το γεγονός ότι καλύπτει ζωτικά όργανα και τα προστατεύει από το εξωτερικό περιβάλλον, παρουσιάζει ορισμένες φυσικές ιδιότητες και

Go to Top